Training teambuilding door Pro Circle

Teambuilden betekent letterlijk ‘bouwen aan een team’, bewust bezig zijn met het zo optimaal mogelijk maken van een goede communicatie- en samenwerkingsstructuur. Door middel van teambuilding verbetert Pro Circle de communicatie, interactie en samenwerking binnen teams. We werken samen met de deelnemers aan het tot stand brengen van een meer effectieve samenwerking en communicatie binnen een team. Bij teambuilden draait het om het op elkaar afstemmen van verschillende persoonlijke stijlen binnen een team. Het is daarom belangrijk dat er een hechte samenwerking plaatsvindt tussen onze trainers en het team: alleen op deze manier worden eventuele problemen inzichtelijk en is het mogelijk toe te werken naar blijvende resultaten.

Inhoud

Bij een training teambuilding richten onze trainers zich op een aantal centrale onderwerpen:

  • Teamrollen
  • Communicatie
  • (team)Verantwoordelijkheid

In hoeverre elk van deze onderwerpen aan bod komen, hangt af van de specifieke doelen van het team. Teambuilding wordt dan ook uitsluitend als maatwerk in-company training aangeboden: vooraf stellen we duidelijke en helder geformuleerde doelen op, waar we tijdens de training aan werken. De trainers en associated experts van Pro Circle beschikken over alle benodigde kennis, kunde en ervaring binnen iedere branche.

Teambuilden: een verbeteringsproces

Aan de hand van heldere doelstellingen streven we, samen met de deelnemers, naar het behalen van goede resultaten als team. Ontwikkeling gaat niet zonder verandering, dit is ook bij teambuilden het geval. De kunst van teambuilden is dan ook het verbeteren van de zwakke elementen binnen een team, maar met behoud van goede aspecten. Deze worden door onze ervaren trainers verder uitgebouwd. Door middel van zelfreflectie leren teamleden kijken naar hun eigen en elkaars kwaliteiten en valkuilen. Deelnemers leren om effectief samen te werken: teamwork. In een teamworkmentaliteit zijn er geen ondergeschikten of superieuren. Als iedereen zichzelf als een gelijke teamgenoot beschouwt, bevordert dit open communicatie en ondersteuning daar waar nodig is. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.