Risicomanagement training door Pro Circle

Iedere organisaties heeft bepaalde ambities en doelstellingen. Om deze doelen te bereiken moeten veelal risico’s genomen worden. Het is zaak om als bedrijf een balans te vinden tussen het nemen van deze risico’s en ze beheersen, dit wordt ook wel risicomanagement genoemd. Een organisatie die door middel van risicomanagement bewust omgaat met risico’s, is een sterke en succesvolle onderneming die de flexibiliteit kan opbrengen om snel in te springen op ontwikkelingen. Krijgt risicomanagement binnen een organisatie onvoldoende aandacht, dan kan dit grote financiële gevolgen hebben. Voor steeds meer organisaties staat risicomanagement dan ook hoog op de agenda.

Inhoud

Pro Circle ondersteunt ondernemingen door middel van risk management training bij het risicomanagement. Bedrijven kunnen onze trainers inschakelen voor een risk management training. We willen u leren om risicobeheersing goed te organiseren aan de hand van een praktisch en toepasbaar beheersplan. Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Verschillende theorieën omtrent risicomanagement
  • Situaties uit de praktijk
  • Beheersingsmaatregelen
  • Het adequaat inzetten van mensen en/of middelen

Effectieve aanpak voor risicomanagement

Risk management is altijd maatwerk, iedere organisatie verkeert immers in een andere situatie. Kenmerkend voor onze aanpak is een uitgebreide en gedetailleerde analyse van uw bedrijfsspecifieke situatie en de daarbij horende risico’s. De risk management training sluit daarom ook altijd aan bij de vragen uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Onze trainers beschikken vanzelfsprekend over relevante kennis en ervaring in uw branche, dus ook grotere en complexere situaties kunnen adequaat tijdens de training worden behandeld. Wilt u ook een risicomanagement training voor uw bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!