Projectmanagement training door Pro Circle

Projectmanagement is de manier waarop projecten worden georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond. Steeds meer bedrijven en organisaties werken projectmatig, de kans is dan ook groot dat werknemers betrokken raken bij een bepaald project. In de meeste bedrijven zijn projectleiders verantwoordelijk voor het projectmanagement en houden zij zich, in samenspraak met teamleiders en bijbehorende teams, bezig met diverse deelprojecten. Pro Circle biedt de training projectmanagement aan, voor zowel projectmedewerkers als projectleider.

Inhoud

De ervaren trainers bespreken belangrijke theorieën omtrent projectmanagement en haken hierbij in op situaties uit de dagelijkse praktijk van de opdrachtgever. Voor een succesvol project zijn meerdere partijen verantwoordelijk. Projectmanagement omvat de rollen van zowel projectmanagers als medewerkers. In de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Processen optimaal inrichten (gericht op projectleider)
  • Interactie tussen de betrokken optimaal regisseren (gericht op projectleider)
  • Eigen initiatief ontplooien
  • Inspelen op de situatie
  • Meedenken met de projectleider

Tijdens de cursus staan de projecten en de specifieke werkomgeving van de deelnemer centraal. Ook wordt er gekeken naar eventuele knelpunten en problemen bij het projectmanagement, waaraan extra aandacht geschonken kan worden. Alle fasen van een project worden op deze manier doorlopen.

Training op maat

Voorafgaand aan de training projectmanagement, vindt eerst een intakegesprek plaats. De training is gericht op het teweegbrengen van verandering, en dit is onmogelijk zonder een uitgebreide en gedetailleerde analyse van de klantvraag. De ervaren trainers van Pro Circle zijn door het intakegesprek in staat de bedrijfsspecifieke situatie in kaart te brengen en een trainingsprogramma op maat samen te stellen dat precies aansluit bij de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Deze praktijksituaties vormen de rode draad van de training projectmanagement, ondersteund door theoretische presentaties. De training is intensief, maar informeel ingestoken. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een projectmanagement training? Vraag dan vrijblijvend naar de voorwaarden.