Financial en strategisch management training

De economie en de omgeving van een organisatie verandert voortdurend. Het is daarom van belang om hierop in te spelen door middel van financieel en strategisch management. Tijdige en vooral scherpe analyses zijn doorslaggevend voor het maken van winst, of juist het maken van verlies. Het bepalen van strategisch management is een doorlopend proces: Wat doet de markt? Welke kansen doen zich voor? Zijn er mogelijkheden om te investeren? Voor ondernemers, managers en adviseurs die een perfect inzicht zoeken in strategisch en financieel management biedt Pro Circle finance training aan.

Inhoud

Voor een goed strategisch beleid is inzicht in de financiële positie van een onderneming onmisbaar. Het doen van de juiste investeringen op het juiste moment, het beheersen van de kosten en het maken van de juiste financiële keuzes zorgt voor het succes van een organisatie. Achter bedrijfscijfers zit echter meer dan op het eerste gezicht te zien is; cijfers zijn vaak ondoorgrondelijk en onvolledig. De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de finance training:

  • maken van kloppende analyses
  • financieel inzicht verkrijgen
  • adequaat inspelen op veranderingen
  • realiseerbaar beleid opstellen

Het belang van financieel en strategisch management

Voor belangrijke beslissingen, zoals overnames, financieringen, reorganisaties en investeringen is dit onontbeerlijk. Een kleine fout kan immers enorme gevolgen hebben voor een bedrijf. De Pro Circle trainers hebben jarenlange ervaring met het op maat verzorgen van opleidingen, training en coaching op het gebied van finance en bedrijfsstrategie. Dankzij deze ervaring, kennis en kunde in iedere branche stellen zij bedrijven in staat een goede analyse te maken van risico’s, kansen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van de organisatie. Wilt u meer informatie over de financial en strategisch management training? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.