Pro Circle werkwijze in stappen

Al onze trainingen verzorgen wij geheel op maat. De training wordt hierdoor altijd geheel afgestemd op de wensen en behoeften van de opdrachtgever. Hieronder leest u stapsgewijs meer over onze werkwijze. Heeft u hier vragen over? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen!

 

1. Kennismaking en inventarisatie trainingsbehoefte
In een persoonlijk gesprek met de trainer/trainster wordt de trainingsvraag verder geanalyseerd. Wat is exact de doelstelling van de training, wat is de cultuur binnen het bedrijf, hoe ziet de doelgroep eruit, welke ervaringen hebben zij al met het trainingsonderwerp? Hoe is het draagvlak voor de training en welke eisen worden er aan de trainer/ster gesteld?

2. Eerste schets van plan van aanpak
Pro Circle maakt een (eerste) voorstel waarin de doelstellingen en resultaten benoemd worden. Daarnaast wordt er een programma voorstel gedaan waarin de te behandelen onderwerpen worden toegelicht en de trainingsvormen worden uitgewerkt. Ook het zorgen voor voldoende ‘borging’ na afloop van de training wordt hierin opgenomen.

3. Bespreken plan van aanpak en inventarisatie van gewenste wijzigingen
Samen met de opdrachtgever wordt het voorstel besproken en verder aangepast aan de specifieke wensen en doelstellingen. In overleg wordt een definitieve keuze gemaakt in de tijdsduur en prioriteiten van de te behandelen onderwerpen. Daarnaast wordt er invulling gegeven aan de opzet en inhoud van de rollenspellen en praktijksituaties.

4. Maken van maatwerkplanning
In nauw overleg met de opdrachtgever wordt er een planning gemaakt voor het trainingstraject. ’s Ochtends, ’s middags en/of ’s avonds trainen behoort tot de mogelijkheden. Ook meerdaagse trainingen met overnachting kunnen worden georganiseerd. In samenspraak met de klant wordt een geschikte locatie gezocht.

5. Uitvoeren trainingstraject (incl. tussentijdse evaluaties)
Tijdens het trainingstraject is er nauw contact tussen Pro Circle en de opdrachtgever. Iedere trainingssessie wordt aan het eind (schriftelijk) geëvalueerd. Tijdens het trainingstraject vindt tevens een tussentijdse evaluatie plaats met de opdrachtgever. Waar nodig kan worden bijgestuurd en aangepast.

6. Evaluatie over individuele en collectieve doelen
Na afloop van het trainingstraject vindt er een eindevaluatie plaats. Hierin worden zowel de collectieve als individuele doelen van de deelnemers besproken. De uitgewerkte tussentijdse evaluaties worden hierin ook meegenomen.

7. Suggesties voor borging en eventueel vervolg
Onze ervaring is dat deelnemers de neiging hebben om terug te vallen in hun ‘oude’ gedrag. Een training heeft dan ook alleen effect als er wordt gewerkt aan borging van het geleerde. Graag denkt Pro Circle hierover mee. Dit kan in de vorm van individuele coaching, training on the job, het benoemen van de rol van de leidinggevende of het organiseren van vervolgsessies. Alleen dan werk je aan een blijvende ‘verandering’!

Share this...
Share on LinkedIn
Linkedin