Namens Royal Smals, directeur Baggeren, Rene van der Zweep over Pro Circle en Hans Schreudering:

“Wij hebben reeds jaren zeer goede ervaringen met Pro Circle. Hans is een waardevolle sparring partner voor mij, begaan met ons en de onderneming. Het is niet sec opleidingen verzorgen, maar ook advisering over organisatie, teamsamenstelling, noodzaak voor veranderingen en aanpassingen. Hierdoor kan Pro Circle uitstekend toegesneden maatwerk oplossingen aanbieden voor onze teams. Pro Circle ondersteunt zowel op gebied van (technische) regelgeving zoals UAV en projectmanagement, maar ook op het gebied van teamvorming, samenwerking, onderhandelingstechnieken, verkooptraining etc. Door de combinatie sparring-partner, opleiden in teams en de openheid van de trainers krijgen we ook een uitstekende terugkoppeling over de gevolgde opleidingen door Pro Circle. Een waardevolle feed-back. Kortom: Geen cursus verkoper, maar een partner die de organisatie verder brengt.”

 

Willemijn Bosma, HR Manager Benelux Artefact | Agile HR | Author :

“Hans helped us out with matching an excellent training and trainer to our employees. He has a friendly, open, and warm personality. Hans is experienced in the field of HR and therefore knows which match to make between a company’s learning needs and his pool of trainers/training. A personal approach with quick answers. If you ever wanted to share thoughts or discuss learning and development needs – I would def. recommend getting in touch with Hans.

Frans van der Linden, directeur/eigenaar bij CC parts:

“Pro Circle is anders dan andere advies en opleidingsbedrijven. Pro Circle is veel meer een sparringpartner voor de directie om van daaruit te bepalen op welke gebieden trainingen of opleidingen gewenst zijn. Pro Circle is echt betrokken bij de onderneming en werkt vanuit een lange termijn partnerschap. Alle ervaringen bij de verschillende trainingen en opleidingen worden weer gedeeld en gebruikt om samen de organisatie verder te ontwikkelen in de lijn van de missie en visie van de onderneming. Een echte partner in de ontwikkeling van je organisatie.

Keukenretail onderneming  lovend over training:

“Dankzij de verkooptraining van Pro Circle staan onze accountmanagers weer op scherp! Een zeer confronterende maar leerzame training. We kijken uit naar het vervolg in september!”…………………………..Sales Manager Keukenretail

LOL is mooi en levert nog mooiere resultaten op!

LOL staat bij Pro Circle voor Leiders Ontwikkelen Leiderschap. Op 13 februari j.l. werden ‘s avonds op de vestiging van Struijk Verwo in Tiel door deelnemers 3 plannen voor new business gepresenteerd aan een aantal directieleden en HR. Zowel de deelnemers als de directieleden waren enthousiast over de plannen en de realisatiekansen. Alle plannen krijgen een vervolg! We zijn trots op onze klant, de deelnemers en de resultaten van LOL tot nu toe.

LOL is een door Pro Circle ontwikkeld Leiderschapsprogramma met alle aspecten van leiderschap anno 2020 zoals samenwerken, communiceren, leidinggeven versus leiderschap, new business plannen, innovatie & creativiteit, risicomanagement, teamorganisatie en managen van veranderingen.

Eerste mooie compliment 2020:

Twee real life opdrachten maken deel uit van het programma. Voor de deelnemers: succes met het vervolg!

De eigenaar van een specialistisch transportbedrijf antwoord op de vraag hoe hij tegen onze rol de afgelopen jaren heeft aangekeken: “Pro Circle heeft in een hele moeilijke periode een zeer positieve rol gespeeld in de heroriëntatie en ontwikkeling van ons bedrijf; als we erop terugkijken zijn we er blij en erg tevreden mee”.

Trainen van tenderteams is effectief

We zijn trots op de resultaten van onze klanten in tenders. Inmiddels hebben we meer dan 10 tenderteams getraind in creativiteit, presenteren en interviews bij tenders. Score van onze klanten bij deze tenders is meer dan 90%. Wij zijn trots op onze klanten en op onze trainers.

 

Share this...
Share on LinkedIn
Linkedin